Samen met andere moskeeën op weg naar een duurzame samenleving

Wat doen wij

Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben stimuleert GroeneMoskeeen geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming. Dit doen we met een nieuwsbrief die prikkelt tot actie en een uitgebreide toolkit met praktische informatie om als moskee samen op weg te gaan naar een eerlijke en toekomstbestendige samenleving. Bovendien organiseren we regelmatig activiteiten, waarin ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen een belangrijke rol spelen. Met deze activiteiten wil GroeneMoskeeen geloofsgemeenschappen in hun kracht zetten om recht te doen aan en zorg te dragen voor Allah's schepping.

Wat is onze visie

Het doel van GroeneMoskeeen is om geloofsgemeenschappen, vanuit hun identiteit te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen in de noodzakelijke maatschappelijke transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. Onze wens is dat moskeeën aandacht besteden aan zorg voor de aarde in de Koran en van daaruit zich zullen inzetten voor het verkleinen van de voetafdruk van de moskee en haar leden, geholpen door de tips en informatie uit de Toolkit.

Omdat duurzaamheid een thema is van de hele samenleving, stimuleren wij de betrokkenheid van de moskee op de omgeving. Dit maakt het voor moskeeën gemakkelijker verbinding te zoeken met maatschappelijke organisaties, andere moskeeën, kloosters, kerken en synagogen.

Wie zit erachter

GroeneMoskeeen komt voort uit ondertekening van samenwerkingsverklaring in juli 2016 tussen ISN Diyanet en GroeneKerken.

Met de zorg voor de Schepping als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid naar Allah en elkaar toe willen we elkaar beter leren kennen. Ook kunnen we ons geloof zo in de praktijk brengen en weken aan vrede en gerechtigheid. Op deze manier kunnen we ook positieve signalen naar de samenleving afgeven.

De Groenemoskeeendag

Elke twee jaar organiseren we een GroeneMoskeendag voor elke geloofsgemeenschap of individu die al op weg is op gebied van duurzaamheid of nieuwsgierig is naar hoe te verduurzamen. Op deze dag bieden we inspirerende speeches, interactieve workshops en een markt. Deze dag heeft als doel geloofsgemeenschappen te motiveren en netwerkmogelijkheden te bieden zo uitgedaagd te worden tot een duurzame levensstijl.

De Toolkit

GroeneMoskeeen biedt een uitgebreide toolkit aan. Dit is een soort gereedschapskist, ingedeeld in 6 thema's waarop je als moskee kunt verduurzamen. Per gebied worden stappen weergegeven die jij met jouw geloofsgemeenschap kunt nemen om te verduurzamen. Daarnaast brengen we de beweging van geloofsgemeenschappen en hun stappen in kaart en kan je onderling contact zoeken om informatie en adviezen uit te wisselen. Ga hier naar de Toolkit

Wanneer je als moskee een aantal duurzame stappen hebt genomen en samen hebt besloten elk jaar een duurzame stap te zetten, kun je bij ons een Groene Moskee bordje bestellen. Deze kost 54 per bordje. Je hoeft als geloofsgemeenschap niet al volledig duurzaam te zijn om je aan te kunnen sluiten, maar via GroeneMoskeeen laat je zien dat je op weg bent. Deel worden van het netwerk van GroeneMoskeeen is kosteloos.
Copyright © 2023 groenemoskeeen.nl