Wat is een GroeneMoskee

Een moskee mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Van een groene moskee wordt verwacht dat zij met haar leden ieder jaar één duurzame stap zet.

Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing, energieopwek en omgang met natuur. Een groene moskee geeft hiermee invulling aan de opdracht uit de Koran van goed en recht doen omwille van de naaste en Allah die alles schiep.

Ons handelen en onze houding ten opzichte van de schepping heeft veel invloed op milieu en klimaat. De Schepping waar we onderdeel van zijn én afhankelijk van zijn. Vanuit een besef dat de aarde van Allah is en er hoop is voor de schepping, willen groene moskee zoeken naar een manier van leven die hieraan recht doet.

De moskeeën die zich hebben aangesloten kunnen op deze website terecht voor informatie en inspiratie.
Copyright © 2023 groenemoskeeen.nl